Praktijkinformatie

BOWENTHERAPEUT.NL Paul van Holsteijn 

PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE Markiezenhof 26  615LL  Ede

pvh@bowentherapeut.nl     06 -12 40 08 79

BOWENTHERAPEUT.NL, Praktijk voor natuurgeneeskunde is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09032963

De praktijk dient aan diverse wetgeving te voldoen. Door op de groene tekst hieronder te klikken kunt u meer lezen over de genoemde onderwerpen.

Wetgeving De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) BOWENTHERAPEUT.NL valt onder de Wkkgz en is aangesloten bij een geschillencommissie die goedgekeurd is. Voor Klacht- en tuchtrecht, zie hierboven. Voor meer informatie over de Wkkgz zie: Brochure Wkkgz.

Wet WGBO In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een informatieplicht en toestemmingsvereiste. De zorgverlener is verplicht de patiënt naar redelijkheid te informeren en deze toestemming voor een behandeling te vragen (bij kinderen: de ouder of voogd). De patiënt is verplicht de zorgaanbieder correct en zo volledig mogelijk te informeren.  In overeenstemming met de WGBO zal ik u vragen een behandelovereenkomst te tekenen. Dossier en geheimhouding.  BOWENTHERAPEUT staat geregistreerd bij het College Persoonsbescherming. Dit houdt in dat ik alle gegevens die ik verkrijg veilig opberg zodat deze niet door anderen gezien kunnen worden. Tevens zal ik geheimhouding betrachten ten aanzien van de cliënt en de in het dossier vermelde gegevens. De cliënt heeft het recht tot inzage van het eigen dossier.

AVG Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.  Voor de privacyverklaring zie hierboven.

Meer informatie

Meer informatie over de techniek en research

Informatie over de behandeling en resultaten

Cliëntenervaringen

Ontdek hoe Bowentherapie anderen heeft geholpen

Bekijk een overzicht van veelgestelde vragen